Důležité informace při cestování letadlem

Důležité informace k letecké dopravě

Odbavení na letišti - CHECK IN

K odbavení na letišti se dostavte nejpozději 2 hodiny před plánovaým odletem. V Praze na Letišti Václava Havla se klienti dostaví přímo k odbavovací přepážce na příslušný terminál - Terminál 1  (pro non-Schengenské lety) nebo Terminál 2 (pro Schengenské lety), v Ostravě je odbavovací stánek v odletové hale, v Brně je odbavovací stánek v odletové hale, v Pardubicích je odbavovací místo v odletové hale.

Služby v ceně letenky 

V cenách letů je zahrnuto jedno teplé nebo studené jídlo, nápoje a káva nebo čaj zdarma. Na základě mezinárodních předpisů a úmluv běžných v letecké přepravě si letecká společnost vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit typ letadla, čas odletu, letový plán nebo se dát zastoupit jiným leteckým dopravcem. Uvedené změny nezakládají zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy. Přesné časy odletů a příletů budou uvedeny v Komplexním odbavení.
Výše uvedené služby se nemusí vztahovat na letenky zakoupené na míru zajišťované nízkonákladovými společnostmi. Více informací Vám poskytne Váš osobní prodejce. 

Příruční zavazadla 

Pravidla se týkají pouze příručních zavazadel a omezují množství tekutin, které je možné vzít s sebou na palubu letadla. Na palubě letadla je povoleno pouze jedno příruční zavazadlo na osobu. Cestující mohou mít u sebe pouze malé množství tekutin (max 100ml, nebo méně), které se vejdou do průhledného plastikového sáčku (o velikosti 18cm x 20cm). Tekutinami jsou míněny gely, parfémy, šampóny, sprchové gely, obaly se stlačenými tekutinami - pěna na holení, deodoranty, pasty včetně zubní, a všechny ostatní přípravky stejné, nebo podobné konzistence.

bezpečnostní prvky na letišti

Zavazadla do zavazadlového prostoru

Při přepravě s leteckou společností Travel Service je limit - 15 kg zavazadel na osobu plus jeden kus příručního kabinového zavazadla na osobu do 5 kg o maximální délce 56 cm, maximální šířce 45 cm a maximální hloubce 25 cm. Sdružování zavazadel je povoleno, avšak maximální váha jednoho zavazadla nesmí překročit 32 kg. Sdružování zavazadel je potřeba předem vždy ověřit u letecké společnosti! 

Při přepravě s leteckou společností Air Malta je limit - 20 kg zavazadel na osobu plus jeden kus příručního kabinového zavazadla na osobu do 10 kg o maximální délce 55 cm, maximální šířce 40 cm a maximální hloubce 20 cm.

Opatřete každé zavazadlo vně i uvnitř jmenovkou s kontaktní adresou v místě příletu. Zavazadla i zipy uzamkněte. Peníze, osobní doklady, šperky a předměty z drahých kovů, léky, klíče, mobilní telefony, dioptrické a sluneční brýle, videokamery, fotoaparáty a jiné elektronické přístroje, obchodovatelné a cenné papíry, křehké předměty nebo zkazitelné zboží lze přepravovat v omezeném množství pouze v kabinovém příručním zavazadle. Při jejich ztrátě neponese dopravce žádnou zodpovědnost! Podle platných mezinárodních předpisů nesmí mít cestující u sebe zbraně, střelivo, nože, nůžky, pilníčky, hračky odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty) a všechny další předměty bodné a sečné povahy. Tyto předměty musí být uloženy v zapsaném zavazadle. 

Délka zájezdu 

Do celkového počtu dní jsou započítány i dny určené na přepravu. U leteckých zájezdů je část prvního a posledního dne vyhrazena také k zajištění letecké přepravy, čekání na odbavení v letištní hale, transferů z letiště do místa pobytu a zpět a organizačních záležitostí souvisejících s ubytováním. Je třeba vzít na vědomí, že v tomto smyslu nelze tyto dny považovat za dny plnohodnotného rekreačního pobytu a tudíž reklamovat případnou kompenzaci za zkrácení pobytu.

Občerstvení 

Během letu se podává zdarma občerstvení, jehož skladba a množství je závislé na délce letu. Veškerá jídla na palubě jsou předem vybrána a jednotná pro celé letadlo.

Ztráta zavazadla během letecké přepravy 

Přes veškerou péči, kterou letecké společnosti věnují bezpečné a spolehlivé přepravě zavazadel, vyjímečně dochází během přepravy k poškození, ztrátě či vykradení Vašeho zavazadla. S ohledem na skutečnost, že na základě mezinárodních úmluv nese odpovědnost za veškerá zavazadla v průběhu přepravy letecký dopravce, považujeme za potřebné Vás seznámit s postupem při vyřízení reklamace.

Ke kladnému vyřízení Vaší reklamace je nutné dodat:

- jednoduchý průvodní dopis se žádostí o kompenzaci, který bude obsahovat: jméno, adresu, telefon a číslo bankovního účtu, na který má být případná   finanční částka vyplacena
- originál PIR protokolu (doklad o reklamaci zavazadla z letiště). Do originálu protokolu není možné zasahovat ani vpisovat žádné poznámky.
- originál letenky (část, která zůstává klientovi)
- originál zavazadlového lístku - štítek
- je nezbytné, aby cestující předložil útržek palubní vstupenky, letenka je bohužel nedostačující
- kopie dokladu z opravny (cena opravy), případně originál "Potvrzení o neopravitelnosti"
- kopie účtenky za zavazadlo, ze které bude patrná cena zavazadla a jeho stáří
- seznam odcizených věcí s uvedenou cenou, doloženou účtenkou
- rezervační číslo zájezdu nebo kopie cestovní smlouvy
- dopravce nezodpovídá za obsah zavazadla

Uvedené podklady je nutné zaslat přímo příslušnému leteckému dopravci, aby je mohl postoupit své pojišťovně.
Bez výše uvedených dokladů nelze reklamaci - pojistnou událost uplatnit.
Dopravce neodpovídá za obsah zavazadla!
Je možnost i finančního odškodnění v případě nedoručeného zavazadla.

Zpoždění letadla - problém s letem 

Exkluzivně u nás si můžete zdarma vyřídit žádost o vyplacení odškodnění ve výši 250 - 600 EUR. 
Měl Váš let zpoždění delší než 3 hodiny? Byl Váš let zrušen? Dle platné evropské legislativy máte nárok až na 250€ - 600€ v závislosti na délce letu. Společnost Click2Claim se profesionálně zabývá nepravidelnostmi v letecké dopravě a pomůže Vám při vymáhání těchto náhrad. Kompenzace lze vymáhat až dva roky zpětně. Více informací ZDE! 

Cestovní doklady 

Nezapomeňte si v dostatečně dlouhé době před odjezdem zkontrolovat Vaše cestovní doklady. Většina zemí vyžaduje platnost pasu alespoň 6 měsíců po opuštění země. Pokud cestujete do zemí Evropské unie, pak k Vaší cestě nepotřebujete pas, ale postačí Vám občanský průkaz, který je vybaven čtecí zónou. Nezapomeňte, že do některých zemí je nutné vízum. Informujte se vždy. Cestujete-li s dětmi, nezapomeňte, že potřebují k cestě vlastní cestovní pas!

                                                                                        Spolupracujeme: 

letecke spolecnosti - partneri